Sở Giao thông – Vận tải Hà Nội vừa yêu cầu Thanh tra Sở phối hợp với chính quyền địa phương, Chi cục Quản lý đê điều và các lực lượng kiểm tra hồ sơ pháp lý, điều kiện hoạt động của các đầu mối bốc xếp hàng hóa, các cảng tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng theo thẩm quyền… 

Rà soát hoạt động các bến, bãi bốc xếp hàng hóa

Đây là một trong những yêu cầu của Sở Giao thông – Vận tải Hà Nội đối với Thanh tra Sở.  Ngoài ra, Sở Giao thông – Vận tải Hà Nội còn yêu cầu Thanh tra Sở tăng cường quản lý, giám sát để các đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; thực hiện chặt chẽ công tác kiểm soát tải trọng ngay từ đầu nguồn hàng; lắp đặt đầy đủ thiết bị cân kiểm tra tải trọng, cầu rửa xe (đối với các đơn vị hoạt động bến, bãi vật liệu); tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm lái xe và chủ phương tiện vi phạm, đặc biệt là tại các khu vực có nhiều đầu mối bốc xếp hàng hóa…

Cùng với đó, Sở Giao thông – Vận tải Hà Nội giao Phòng Quản lý vận tải tăng cường quản lý, giám sát các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô được Sở cấp giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu. Còn Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông tiến hành rà soát, tổng hợp và cung cấp cho Thanh tra Sở danh sách các bến, bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng; phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tổ chức khảo sát, cắm bổ sung biển báo tổ chức giao thông, biển hạn chế tải trọng, barie trên các tuyến đường dẫn vào khu vực bãi khai thác, tập kết vật liệu xây dựng để hạn chế phương tiện có tải trọng lớn hoạt động trên các tuyến đê.

Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải Hà Nội Vũ Hà, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số phương tiện vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng xuất phát từ các bến, bãi, cảng, đầu mối bốc xếp hàng hóa để cung cấp cho các công trình trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển đã không che chắn hoặc che chắn không bảo đảm, gây rơi vãi vật liệu cũng như lôi kéo bùn, đất từ nơi bốc xếp ra đường, gây bụi bẩn, mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.